l'istorgia

Dadora. In jogger è tut en flad. Igl è bab, el va en posiziun da sez e fa: «Puh.»
Mamma vegn tiers: «Jau sun loscha da tai.» Ella fa massascha a sias spatlas. El: «Quai fa bain.»
Ella fa vinavant massascha e di da buna luna: «Per sustegnair tia dieta e tias activitads sportivas …»
«... hai jau fatg per tai in abo d’emprova per in magazin da sanadad. Gratuit!» Mamma al mussa insatge sin il telefonin.
Bab guarda sin la purschida tegna ses chau e cloma: «Tge?! Battas ti?»
«Els han nossas datas da banca. Ti has cumprà in abunament annual per 537 francs», da nauscha luna dat el enavos ses telefonin.
Ella è schoccada: «Ma la pagina-web ha blers commentaris da facebook positivs.» El di: «Tut falsifitgà.»
Bab sesa sin il banc davant chasa: «Quels ma tramettan insumma nagut. Quai è ina trapla d’abunament.»
Ironicamain agiunta el: «Almain vegn mia bursa uschia pli satiglia.»