l'istorgia

Max ed in ami sesan cun lur laptops sin il canapé. «Tge gail game!», di Max a ses collega.
«Quel chargel jau era giu», di el. Sin ses monitur stat scrit «Game.exe – free download».
«Yes, i funcziuna!», cloma Max. Ses ami sper el tippescha vinavant senza far mucs.
L’auter di: mamma sesa davant il laptop, ella guarda nausch: «Maax! Tge èsi cun il computer?!»
«Tut è codà. Has ti puspè installà insatge, pel diavel?», dumonda ella. Max respunda: «Mo in game.»
«Quantas giadas t’ha bab gia ditg …?», di mamma a ses figl e tira en la giacca giond en direcziun da l’isch.
En la butia da computers. L’emploià di ad els dus: «Sorry, tut las datas èn futsch. Avais in back-up?»
Mamma guarda tut irritada e dumonda Max: «Ehm … in back-up?» El mo: «Mamma!»
Max respunda cun in’egliada consternada: «Quantas giadas t’ha bab gia ditg …?»