l'istorgia

Seba cun Max e dus amis. Ils giuvens fixeschan il telefonin. Seba: «Super che vus vegnis era, Denis e Leo.»
Seba va tranter Julia e sia amia. «Hey Yasmin, ti es ina da magliar!» Las mattatschas fixeschan il telefonin.
Seba auza la bratscha en l’aria e cloma: «Oz faschain nus festa!» Nagin n’al remartga, tuts èn profundads en il telefonin.
«Oz vegn sblundregià il buffet!», cloma Seba. Tat e mamma guardan sin in tablet, n’al audan betg.
Seba cloma vinavant: «E bab envida nus.» Davos el van la famiglia ed amis per lung la via. Tuts vi dal telefonin.
El sa posta davant els: «Hallo?! Tge èsi cun vus? Jau sun normalmain il zombi da smartphones.»
Julia di a Seba: «Sorry, ehm, tge festivain nus atgnamain?»
Seba guarda vilà ed auza la bratscha: «Jau hai survegnì in job!»