Priča

Sebastian i Julija stoje na prozoru. Čuje se zvuk kosilice u bašti. Na tlu leži neki muškarac. „O, moj Bože!” uzvikuje Sebastian.
Pogled prema prozoru iz bašte. Sebastian : „Dedu kosilica vuče po dvorištu!”
Maks, tata i mama trče prema dedi, koji leži na travi pored kosilice. Tata: „Pozovite hitnu pomoć!”
Tata se spušta na koljena pored dede koji se sada uspravlja u sjedeći položaj. „U redu je, sve je OK. Samo sam nakratko izgubio svijest.”
Tata stavlja ruke oko dede. Na slici vidimo natpis: „NII NAA NII NAA”. Tata: „Hitna pomoć je već krenula.”
U bolnici. Ljekar lista bolnički karton. Kaže: „Nalazi krvi ukazuju na prisustvo opasne supstance u vašem tijelu.”
„Vjerovatno od lažnog lijeka.” Ljekar stoji pored dedinog bolničkog kreveta.
Dedo prima infuziju. Podiže prst: „Oh, ne. Nalazi dokazuju da izreka...”
„‚Ko ne riskira, taj i ne profitira' zasigurno nije istinita kada se radi o kupovini lijekova putem interneta!”